Start a new topic

Firmware tablet vulcan pulse 7 VT0703A android 5.1

Necesito el firmware de esta tablet ya que se queda en el logo y no enciende

1 person has this question
1 Comment

vueno

Login or Signup to post a comment